27 February, 2024, 14:52

informacje o sprzęgle

Prawidłowa eksploatacja sprzęgła

We współczesnych samochodach układ przeniesienia napędu, a w szczególności sprzęgło narażone jest na ogromne przeciążenia i musi pracować w…