27 February, 2024, 12:44

chłodnice cieczy

Nie ignoruj braków płynu w chłodnicy- jest ważniejszy niż myślisz

Układ chłodzenia silnika ma za zadanie ochładzanie silnika, przy czym ciepło z silnika oddawane jest do otaczającego powietrza. Ciepło…

Chłodnica cieczy

Chłodnica samochodowa, zwana również chłodnicą wody bądź cieczy, jest wykorzystywana w samochodach jako wymiennik ciepła, służący do…